درباره زینب حاجی‌محمدزاده

زینب حاجی‌محمدزاده، مدیر هنری مؤسسه‌ی توکا متولد اول آبان سال 1368 در مشهد است. او در رشته‌ی ارتباط تصویری، کارشناسی ارشد دارد و از سال 1389، با پست سازمانی هنرآموز، به استخدام آموزش و پرورش درآمده است. برخی فعالیت‌ها و دست‌آوردهای حرفه‌ای او از این قرار است:

    • هم‌کاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از سال 1388 تا کنون، در قالب مربی هنری و طراح گرافیک بخش روابط عمومیِ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان رضوی؛
    • فعالیت حرفه‌ای در جایگاه طراح گرافیک، برای شاخه‌های گوناگون برندینگ؛
    • گزارش‌گری برای روزنامه‌ی قدس و دبیری سرویس اجتماعی برای ماه‌نامه‌ی جوان؛
    • برنده‌ی جایزه در جشنواره‌ی داستان‌های ایرانی، سال های 83 و 84 در شهر مشهد؛
    • تألیف مقاله‌ی «بررسیصفحه‌آرایی نگاره‌های منسوب به کمال‌الدین بهزاد در نسخه‌ی بوستان سعدی (893-894 هجری) به مثابه یک الگو» به هم‌راه علیرضا شیخی، منتشر شده در مجله‌ی علمی-ترویجی نگارینه هنر اسلامی، بهار و تابستان 97، ش 15، صص 13-27.
دوره های زینب حاجی‌محمدزاده در توکا