قصه‌های ویدیویی

قصهی ویدئویی شهر الفبا

شهر الفبا

روزی و روزگاری در شهر الفبا، پنج نقطه زندگی می‌کردند. درست گفتم! شهر الفبا جایی‌ست که در آن کلی حرف و کلمه و نق
بیش‌تر بخوانید...
قصه ویدئویی جواب خوبی

جواب خوبی

روزی یک پیرمرد، ماری را از یک کیسه نجات داد. اما مار، دور کمر پیرمرد پیچید و خواست او را نیش بزند! پیرمرد هرچه به
بیش‌تر بخوانید...

باینو

شِرو چوپانِ بیگ میرزاست در روستای قوش‌خانه. روزی کنار چشمه‌ی روان، عاشق دختر زیبایی می‌شود. داستان عاشقانه‌
بیش‌تر بخوانید...