درباره معصومه موسویان

قصه‌گو، شاهنامه پژوه. کارشناس ارشد ادبیات کودک. چند کتاب باز نویسی داستان های شاهنامه مثنوی نوشته ام و تعدادی مقاله درباره شاهنامه یا ادبیات کودک. از کودکی عضو آفرینش‌های ادبی کانون پرورش فکری بودم و عاشق ادبیات و کمی بزرگتر که شدم شیفته‌ی خواندن و کارهای تحقیقاتی شدم به خاطر همین مقطع لیسانس را در رشته پژوهشگری در دانشگاه فردوسی مشهد گذراندم و رتبه ام هم در کنکور ۳۱ شد.

معتقدم داستان ها همه‌ی زندگی هستند و اگر بخواهیم زندگی بهتری داشته باشیم، اگر بخواهیم دنیای بهتری برای خودمان و آیندگان بسازیم باید به داستان خوانی و داستان گویی روی بیاوریم. باید به معجزه‌ی داستان ایمان بیاوریم.

فعالیت‌ در حوزه‌ی قصه‌گویی

  • داور جشنواره قصه‌گویی در کانون پرورش فکری استان خراسان.
  • ناظر اجرای طرح توسعه و ترویج کتاب‌خوانی درکانون پرورش فکری استان خراسان رضوی
  • مدرس قصه‌گویی در استان‌های خراسان برای مادران و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
  • مربی و مدرس شاهنامه در بنیاد فردوسی شاخه توس.
  • عضو ستاد پژوهشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان رضوی.
  • دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک در شهر مشهد.
  • عضو مرکز بین المللی ادبیات کودک و نوجوان IRSCL international research society for children’s literature
  • برگزار کننده همایش‌های ملی و بین المللی مختلف علمی در زمینه شاهنامه از سال 1398 تا کنون.
  • مسئول تیم تولید محتوا و مدرس شاهنامه در طرح آموزش شاهنامه در مدارس.
  • مدرس طرح‌های خلاقانه کتابخوانی در اداره کل کتابخانه های عمومی استان سال.
  • کارشناس فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان رضوی
  • کارشناس رابط طرح توسعه و ترویج کتابخوانی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان رضوی.
  • داور جشنواره ملی شاهنامه‌خوانی
  • نویسنده و ناظر محتوایی مجموعه موشن گرافی‌های شاهنامه از آغا.
  • مدیر مسوول و مدیر عامل موسسه فرهنگی توکا انوشه دستان پرداز

برای آشنایی بیش‌تر با دست‌آوردها و پیشینه‌ی تخصصی این مدرس، به این‌جا مراجعه کنید.

دوره های معصومه موسویان